Wszystkie wpisy, których autorem jest gregier

PROMOCJE

Rabaty dla hydraulików i instalatorów na pompy ciepła Hitachi


Dla hydraulików oferujemy wykonanie instalacji f-gazy, elektryczną oraz konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń

Napisz e-mail: biuro@DarmowaEnergia.info
Zadzwoń: 501 477 077
Zestawy fotowoltaiczne


Oferujemy zestawy fotowoltaiczne do samodzielnego montażu

Zestaw 5,52 kWp w cenie 13999,- netto

 • 12 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 3 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 4,6 kWp w cenie 11666,- netto

 • 10 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 2 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x mikrofalownik Huayu HY-600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 7,36 kWp w cenie 24498,- netto

 • 12 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 3 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 9,66 kWp w cenie 13999,- netto

 • 21 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 5 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x mikrofalownik Huayu HY-600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Możesz u nas zakupić również pozostałe elementy:

 • kable i konektory
 • zabezpieczenia
 • systemy montażowe na dach i grunt

Napisz e-mail: biuro@DarmowaEnergia.info
Zadzwoń: 501 477 077

Drastyczna podwyżka cen prądu w Polsce

Drastyczna podwyżka cen prądu w Polsce
pixabay/geralt

Od stycznia za prąd zapłacimy więcej

Prezes URE zatwierdził taryfę na dystrybucję energii pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych, firmie innogy Stoen Operator. Zmiana stawek własnych w taryfie innogy Stoen Operator wyniesie średnio 1,8 proc. dla wszystkich grup odbiorców (niecałe 1,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11.Rachunki za prąd będą wyższe. Przyczyną nowa „opłata mocowa”

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę w części dystrybucyjnej średni wzrost rachunku wyniesie 29 proc. (22,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą średnio o 7,50 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi teraz postępowania w sprawie taryf dla pozostałych czterech największych dystrybutorów.

ZOBACZ: Warszawa: opłaty za gospodarowanie odpadami uzależnione od zużycia wody

Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa.

Zmiany w tej części rachunku weszły w życie 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.WIDEO – Zybertowicz: nie można poważnie traktować protestu przedsiębiorców. Łamią zasady sanitarne

Interia.plCzytaj więcej

Źródło:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-05/drastyczna-podwyzka-cen-pradu-w-polsce/

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1. dotacja
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

Beneficjenci

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

dotacja do 10-15 tys. złotych

dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła

wnioski on-line

możliwość składania wniosków on-line na gov.pl

do 30 dni

krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni

przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

integracja z „Mój Prąd”

integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)

oświadczenia

uproszczony wniosek o dotację (oświadczenia)

gminy w programie

zwiększenie roli gmin w programie

bonusy

bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)

pożyczki i kredyty

włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Ceny prądu mogą jeszcze wzrosnąć. Firmy energetyczne złożyły kolejne wnioski

"Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm" – informuje"Rzeczpospolita".
„Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm” – informuje”Rzeczpospolita”.

Cztery największe koncerny energetyczne w Polsce złożyły już wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że ceny mogą znacząco wzrosnąć.

„Rozpoczęła się kolejna odsłona batalii o wyższe ceny prądu dla gospodarstw domowych” – czytamy w dzienniku. Wnioski taryfowe złożyły cztery największe spółki energetyczne w kraju: Enea, Polska Grupa Energetyczna, Energa i Tauron.

„Takiej decyzji można się było spodziewać w przypadku dwóch pierwszych firm, dla których regulator ustalił stawki tylko do końca marca tego roku. Do negocjacji o wyższe ceny nieoczekiwanie dołączyły jednak także Energa i Tauron, które miały zatwierdzone taryfy do końca 2020 r.” – zaznacza „Rzeczpospolita”.

„Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm” – czytamy w gazecie.

Wzrost ceny energii elektrycznej

„Rzeczpospolita” przypomina, że wcześniej URE zgodził się już na podwyżki samej energii elektrycznej o około 20 proc.

„To jednak tylko część całego rachunku za energię. Ostatecznie tegoroczne rachunki odbiorców indywidualnych za energię, obejmujące m.in. wzrost ceny prądu i kosztów dostarczenia energii do domów, są wyższe średnio o 12 proc., czyli 9 zł miesięcznie” – tłumaczy dziennik.

źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ceny-pradu-wnioski-taryfowe-firm-enea-pge-energa-i-tauron/3p063s7.amp?fbclid=IwAR2kJ9i4893MGZjbaXItWvhDFpjDA1_0aA84QeEOUh2-a7qMYH5t_eQCFCk

Jest ostatnia decyzja w sprawie cen prądu. Kolejni klienci zapłacą więcej

Jest kolejna decyzja w sprawie cen prądu w 2020 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ostatniego z czterech dostawców – PGE Obrót. Rachunki dla klientów mają wzrosnąć średnio o 11,6 procent. 

Taryfa PGE Obrót będzie obowiązywać do 31 marca 2020 roku – podał też Urząd Regulacji Energetyki.

Regulator przypomniał, ze wraz zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót kończy ostatnie postępowanie w sprawie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2020 r. Wszystkie cztery przedsiębiorstwa, pełniące funkcję tzw. sprzedawców z urzędu mają już zatwierdzone taryfy.

Podwyżki

Pod koniec grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tak zwanym sprzedawcom z urzędu – spółkom Enea i Energa Obrót. Łączne rachunki odbiorców energii tych spółek w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe średnio o odpowiednio 12,2 i 11,3 procent.

Wcześniej, w tym samym miesiącu, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wniosek o podwyżkę taryfy dla Tauronu. Oznacza to, że rachunki jego klientów wzrosną o maksymalnie 12,9 procent. Z wyliczeń URE rachunki klientów tej firmy wzrosną średnio o 9 złotych.

Mechanizm kompensacyjny

Wcześniej przedstawiciele rządu zapewniali, że jeśli URE zgodzi się na podwyżki cen prądu, rząd będzie je chciał zrekompensować gospodarstwom domowym.

Wicepremier Jacek Sasin poinformował w czwartek, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, którego jest szefem, planuje rekompensaty dla gospodarstw domowych za wzrost cen energii elektrycznej w roku 2020 roku. Z wypowiedzi wicepremiera wynika, że zostaną one wypłacone w 2021 roku, jednak pod uwagę brane są wcześniejsze „zaliczki”.

Postępowanie taryfowe

W 2019 roku roku ceny energii dla gospodarstw domowych były zamrożone na poziomie z poprzedniego roku. Od stycznia 2020 r. uregulowane ustawą z grudnia 2018 roku ceny prądu już nie obowiązują

URE w październiku wezwał tzw. sprzedawców z urzędu – cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii elektrycznej – do przedłożenia wniosków taryfowych na 2020 rok. Wnioski od spółek obrotu PGE, Enei, Energi i Taurona wpłynęły 15 listopada.

Według informacji RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, spółki chciały wzrostu cen energii nawet o 40 procent. Stawka za samą energię to około połowy całego rachunku za prąd.

Przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowania przez prezesa URE.

Autor: mp / Źródło: PAP 
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ceny-energii-w-2020-roku-prezes-ure-zatwierdzil-taryfe-pge-obrot,997587.html

Od nowego roku prąd może zdrożeć o 10-20 proc., jeśli rząd nie zamrozi cen

 • 22 lis, 07:42

Jak poinformował w poniedziałek URE, trafiły do niego wnioski dotyczące wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2020 r. "GW" prognozuje, że ceny wzrosnąć mogą o 10-20 proc.

Foto: Piotr Kamionka / East NewsJak poinformował w poniedziałek URE, trafiły do niego wnioski dotyczące wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2020 r. „GW” prognozuje, że ceny wzrosnąć mogą o 10-20 proc.

ZOBACZ TAKŻE

Firmy energetyczne chcą podwyżek cen prądu nawet o 40 proc.

Państwowe spółki energetyczne złożyły wnioski o podwyżki cen prądu

Od 1 stycznia 2020 r. prąd może zdrożeć o ok. 10-20 proc. Stanie się tak, jeśli rząd nie zamrozi cen – prognozuje „Gazeta Wyborcza”.

„GW” przytacza słowa Michała Hetmańskiego z fundacji Instrat, który przypomina, żerachunek za energię składa się z dwóch części: opłaty za samo zużycie i za dystrybucję.

– Zakładając, że prawdą jest, że wnioski taryfowe spółek mówią o 20-40-procentowym wzroście związanym z kosztami energii, to o tyle wzrośnie połowa naszego rachunku. Czyli całość o ok. 10-20 proc. – mówi w rozmowie z dziennikiem.

Zobacz też: Firmy energetyczne chcą podwyżek cen prądu nawet o 40 proc.

Prąd prędzej czy później zdrożeje

Tyle wzrosną rachunki za prąd, jeśli rząd nie zamrozi jego cen. Gazeta zauważa jednak, że jeśli zamrożenie zostanie odłożone w czasie, „to w 2021 r. naprawdę możemy być zszokowani rachunkami”.

„(…) koszty energii nie będą maleć, lecz dalej rosnąć przez rosnące ceny opłat za emisje CO2, to jeszczedojdzie do rachunku opłata mocowa, czyli prawie 100 zł rocznie – to lekko ponad rachunek miesięczny za prąd przeciętnego polskiego domu” – czytamy w „Wyborczej”.

Jak poinformował w poniedziałek URE, trafiły do niego wnioski dotyczące wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2020 r. Wnioski skierowały zobowiązane do tego przedsiębiorstwa energetyczne, czyli tzw. sprzedawcy z urzędu z czterech grup energetycznych: PGE, Tauron, Enea i Energa.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/podwyzki-cen-pradu-w-2020-r/lef7vy9

Rewolucja w budownictwie. Przez dyrektywę każdy jak Sołowow będzie szukał źródeł energii

Po 31 grudnia 2020 r. każdy z nowych domów będzie musiał być niemalże samowystarczalny energetycznie. Bez paneli fotowoltaicznych, drogiej izolacji, kosztownej rekuperacji czy pompy ciepła nie będzie to możliwe. Pociechą jest fakt, że potem rachunki będą symboliczne. 

Na program "Mój prąd" można dostać nawet 5 tys. zł na fotowoltaikę.

Za energetyczną rewolucję odpowiada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2010/31/UE). Zobowiązuje ona kraje członkowskie do wydawania zezwoleń do stawiania budynków tylko i wyłącznie o niemalże zerowym zużyciu energii. Nowy przepis ma zacząć obowiązywać po 31 grudnia 2020 r. 

Skąd tak restrykcyjne podejście? Jak wynika z europejskich statystyk, to właśnie budynki zużywają ponad 40 proc. całej energii produkowanej w krajach Wspólnoty. Cele, które ma zrealizować nowe prawo, są co najmniej dwa. Czystsze powietrze i oszczędności dla Europejczyków, bo nikt w Brukseli nie ma złudzeń co do tego, że ceny energii będą rosły w najbliższych latach. 

W Polsce te wzrosty mogą być jeszcze bardziej bolesne, bo w naszym miksie energetycznym ciągle bardzo duży udział – blisko 80 proc. – ma węgiel. Jego spalanie jest bardzo kosztowne, bo wiąże się z koniecznością opłacenia zezwoleń na emisję CO2. Za tą właśnie sprawą polski prąd drożeć będzie szybciej niż w krajach, gdzie OZE już stanowią w miksie pokaźny procent. 

Miliarder pokazał kierunek

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Michał Sołowow. O najbogatszym Polaku zrobiło się ostatnio bardzo głośno w kontekście jego planów związanych z energetyką. Przed kilkoma dniami poinformował, że chce uruchomić małą elektrownię jądrową. W czwartek okazało się, że Sołowow złożył też wniosek na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 800 MW.

W ocenie ekspertów te inwestycje związane są właśnie ze spodziewanymi wzrostami cen energii

Biznesmen w ten właśnie sposób chce zabezpieczyć energetycznie swoje fabryki zużywające duże ilości prądu. Możliwe jest również, że na wyprodukowanym prądzie będzie dobrze zarabiał.

Unijna dyrektywa sprawi, że każdy myślący o budowie własnego domu, również deweloper, będzie musiał pomyśleć o swojej energetycznej niezależności. Taki dom będzie musiał mieć: bardzo ciepłe ściany, okna montowane w warstwie izolacji, dodatkowe ocieplenie fundamentów, grubą warstwę izolacji, rekuperację, pompę ciepła i fotowoltaikę na dachu.
Zasadniczo zmienia się sposób konsumpcji energii. Już dziś stajemy się coraz częściej również jej producentami, prosumentami, czy jest to fotowoltaika, czy pompa ciepła. Kluczowy przy tego typu i

Węgiel przyspieszy rewolucję?
Jak zaznacza, istotne będzie też tu wsparcie rządowe jak np. przy programach „Czyste powietrze” czy „Mój prąd”. Jednak co równie istotne, będzie to poniekąd wymuszone przez regulację, jak choćby ta dyrektywa. – Prawo po prostu będzie na nas tę zmianę podejścia i myślenia wymuszało. To wszystko sumarycznie będzie wpływało na rozwój tych technologii jak choćby domy pasywne. Ten ciekawy trend u nas jeszcze raczkuje, ale w Niemczech i Holandii przybrał już rozmiary masowej produkcji. Można tam kupić domy składane z gotowych elementów, które buduje się kilka dni i są one wyjątkowo energooszczędne. Niewątpliwie jest to przyszłość – przekonuje Nowakowski. Nasz rozmówca jest nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce ten rozwój będzie szybszy niż w UE. – Paradoksalnie właśnie przez nasze uzależnienie od węgla energia będzie coraz droższa, dlatego szybciej niż inni będziemy musieli szukać rozwiązań na mniejsze jej zużycie i indywidualną produkcję – podsumowuje Remigiusz Nowakowski. Na razie jednak energooszczędna technologia budowy jest w Polsce droższa niż w UE. Szacuje się, że w Polsce budynek o bliskim zeru apetycie na energię oznacza między 10 a nawet 30 proc. większe wydatki niż przy tradycyjnych technologiach. Tymczasem np. w Dani ta różnica jest na poziomie 2 pro

Źródło: www.money.pl
Artykuł dostępny pod adresem:

https://www.money.pl/gospodarka/rewolucja-w-budownictwie-przez-dyrektywe-kazdy-jak-solowow-bedzie-szukal-zrodel-energii-6438570511878273a.html?fbclid=IwAR0Htat6A9qWtN0T2eaVY6egEOg044nNutFlUljVhbvGBl7OiqvDL4Y-h-4&utm_campaign=sgf&utm_medium=mny&utm_source=fb